Midiánu

Hledám varianty 'midiánu' [ midiánu ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 4:19..." odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž MojžíšoviMidiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo...
Numeri 25:15...Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmeneMidiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 31:3...sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z každého...
Numeri 31:7...k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do...
Soudců 6:1...očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě,...
Soudců 6:7...k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho...
Žalmy 83:10...pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu. Rozprášeni...
Izaiáš 60:6...zamíří. Stáda velbloudů zaplaví, dromedářiMidiánu a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatem a...
Abakuk 3:7...Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |