Midiánce

Hledám varianty 'midiánce' [ midiánce ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 36:35...na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit....
Numeri 10:29...vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž...
Numeri 25:17...promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli...
Soudců 6:16..." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom...
Soudců 7:2..."Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a...
Soudců 7:7...muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon...
Soudců 7:14...Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho...
Soudců 7:23... Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po...
Soudců 7:24...Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody k Bet-baře."...
Soudců 7:25...jordánské brody k Bet-baře. Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž...
1. Letopisů 1:46...na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit....
Izaiáš 10:26...zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |