Midiánců

Hledám varianty 'midiánců' [ midiánců ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 6:13...teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v...
Soudců 6:14..."Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň...
Soudců 7:1...svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More....
Soudců 7:12...Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji táboraMidiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v...
Soudců 8:22...syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ...
Soudců 9:17...vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |