Micpa

Hledám varianty 'micpa' [ micpa ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 31:49...dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin...
Jozue 11:3... Perizejci a Jebusejci a pod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí...
Nehemiáš 3:15...opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámky a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |