Michmetatu

Hledám varianty 'michmetatu' [ michmetatu ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 16:6...Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u...
Jozue 17:7...synům. Manasesova hranice vede od AšeruMichmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |