Michmasu

Hledám varianty 'michmasu' [ michmasu ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 13:2...tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se SaulemMichmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem v...
1. Samuel 13:5...písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili seMichmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že...
1. Samuel 13:11...čas nejdeš a že se Filištíni shromažďujíMichmasu, řekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu...
1. Samuel 13:16...Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořiliMichmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly...
1. Samuel 14:5...a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému...
1. Samuel 14:31...ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se...
Ezdráš 2:27...Rámy a Geby 621 mužiMichmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Nehemiáš 7:31...z Rámy a Geby 621 mužiMichmasu 122 muži z Bet-elu a Aje...
Nehemiáš 11:31...k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v GeběMichmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu, Nobu,...
Izaiáš 10:28...sesmekne. Přitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v Michmasu zřídili si skladiště. Prošli průsmykem:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |