Michajáše

Hledám varianty 'michajáše' [ michajáše ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 22:9...zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "RychleMichajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy...
1. Královská 22:13...ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako...
1. Královská 22:24..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův...
1. Královská 22:26...Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi...
2. Letopisů 17:7...Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, NatanaelaMichajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také...
2. Letopisů 18:8...zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "RychleMichajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy...
2. Letopisů 18:12...ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako...
2. Letopisů 18:23..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův...
2. Letopisů 18:25..." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |