Michajáš

Hledám varianty 'michajáš' [ michajáš ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 22:8...nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit,"...
1. Královská 22:14...dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak...
1. Královská 22:17...mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce...
1. Královská 22:19..."Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo....
1. Královská 22:25...se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše...
1. Královská 22:28...mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil...
2. Letopisů 18:7...nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit,"...
2. Letopisů 18:13...dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak...
2. Letopisů 18:16...mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce...
2. Letopisů 18:18..."Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo....
2. Letopisů 18:24...se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše...
2. Letopisů 18:27...chleba a vodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil...
Jeremiáš 36:11...předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova, uslyšel všechna...
Jeremiáš 36:13... syn Chananiášův a všichni ostatní velmožiMichajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch...

Slova obsahující michajáš: michajáš (14) michajáše (9) michajáši (2) michajášovu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |