Michael

Hledám varianty 'michael' [ michael (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Letopisů 5:13... Jejich bratři podle svých otcovských rodůMichael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem...
1. Letopisů 7:3... Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové JizrachiášeMichael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové....
1. Letopisů 8:16... Arad, EderMichael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. Zebadiáš,...
1. Letopisů 12:21...z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, JediaelMichael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových...
2. Letopisů 21:2... byli: Azariáš, Jechiel, Zachariáš, AzarjáhMichael a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského...
Daniel 10:13...perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u...
Daniel 10:21...se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše...
Daniel 12:1...konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení...
Juda 1:9...se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil...
Zjevení 12:7...tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal bojMichael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i...

Slova obsahující michael: michael (10) michaelova (2) michaelův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |