Meriby

Hledám varianty 'meriby' [ meriby ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 20:24...dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna...
Deuteronomium 32:51... zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů...
Žalmy 81:8...z mraků hromových, vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys ,...
Žalmy 106:32...po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil...
Ezechiel 47:19...strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Ezechiel 48:28...hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |