Merab

Hledám varianty 'merab' [ merab ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 14:49... Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala...
1. Samuel 18:17...jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď...
1. Samuel 18:19...její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale...
2. Samuel 21:8... totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera Saulova, porodila Adrielovi, synu Barzilaje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |