Menachem

Hledám varianty 'menachem' [ menachem ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 15:14... Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna...
2. Královská 15:16...- jsou sepsány v Kronice izraelských králůMenachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu...
2. Královská 15:17...judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchal,...
2. Královská 15:19...Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král PulMenachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho...
2. Královská 15:20...získal jeho podporu a udržel si královskou mocMenachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný...
2. Královská 15:22...známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat...
Skutky 13:1...Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius KyrénskýMenachem, vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a Saul....

Slova obsahující menachem: menachem (8) menachemovy (1) menachemův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |