Menšího

Hledám varianty 'menšího' [ menšímu (2) menšího (2) menší (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 1:16...dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je...
Exodus 18:22... Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s...
Exodus 18:26...těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil...
Numeri 26:54...osob. Většímu rodu přiděl větší dědictvímenšímu menší - každému podle jeho velikosti. Země bude...
Numeri 33:54...rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictvímenšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte...
Numeri 35:8...přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení levitům část měst,...
Deuteronomium 25:14... Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru...
1. Letopisů 12:15...Machbanaj. Tito Gádovi synové veleli vojskumenší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili...
Marek 15:40...i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu, když...
Židům 7:7...od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé,...

Slova obsahující menšího: menšího (2) nejmenšího (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |