Memfisu

Hledám varianty 'memfisu' [ memfisu (5) memfis (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Izaiáš 19:13...velmoži přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim...
Jeremiáš 2:16... města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak...
Jeremiáš 44:1...usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, DafnéMemfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 46:14...v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujteMemfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny...
Jeremiáš 46:19...jako vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí....
Ezechiel 30:16...svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokemMemfis sevřou nepřátelé za bílého dne. Mládenci z Heliopole...
Ozeáš 9:6...I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapíMemfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |