Melchisedechova

Hledám varianty 'melchisedechova' [ melchisedechova ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 110:4...a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho...
Židům 5:6...říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života přinášel s...
Židům 5:10...spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci...
Židům 6:20...Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedech, král Sálemu a...
Židům 7:11...ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu?...
Židům 7:17...dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |