Mej meriba

Hledám varianty 'mej meriba' [ mej | meriba ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 20:12Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost.
Numeri 20:13...shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s...
Numeri 27:13 ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin.
Numeri 27:14...před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš...

Slova obsahující mej meriba: aramejce (13) aramejci (34) aramejců (1) aramejcům (6) aramejec (2) aramejská (1) aramejské (6) aramejského (13) aramejském (1) aramejskému (5) aramejsky (5) aramejský (20) aramejských (2) aramejským (9) aramejští (1) emejce (1) emejci (2) idumeje (1) jirmejáh (1) leumejci (1) mej (3) nepřijímej (2) nepřijímejte (3) nevšímej (2) prozkoumej (1) přijímejte (3) třímejte (1) vnímej (1) všímej (7) všímejte (5) vylámej (1) zkoumej (2) zkoumejme (1) zkoumejte (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |