Megido

Hledám varianty 'megido' [ megido ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 4:12...Baana, syn Achiludův, spravoval TaanachMegido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od...
1. Královská 9:15... terasu Milo, jeruzalémské hradby, města ChacorMegido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl...
1. Letopisů 7:29...se syny Manasesovými pak Bet-šean, TaanachMegido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové...
2. Letopisů 35:22...v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |