Megida

Hledám varianty 'megida' [ megida ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 12:21... král Achšafu jeden, král Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu...
Jozue 17:11...a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové...
Soudců 1:27... Nevyhnali ani obyvatele Doru, JibleamuMegida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti...
2. Královská 9:27...na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do...
2. Královská 23:30... Jeho služebníci převezli jeho tělo na vozeMegida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal...
Zachariáš 12:11...pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na plániMegida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |