Mefibošet

Hledám varianty 'mefibošet' [ mefibošet ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 4:4... upustila ho a on zchroml. Jmenoval se Mefibošet.) Synové Rimona Beerotského, Rechab a Baana, se...
2. Samuel 9:6...Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi,...
2. Samuel 9:8...děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal...
2. Samuel 9:10...úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu."...
2. Samuel 9:11...můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králiMefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z...
2. Samuel 9:13...Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníkyMefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u...
2. Samuel 19:25..." řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své...
2. Samuel 19:31..." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!"...

Slova obsahující mefibošet: mefibošet (8) mefibošeta (2) mefibošete (2) mefibošetovými (1) mefibošetův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |