Mefaat

Hledám varianty 'mefaat' [ mefaat ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 13:18...Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca, KedemotMefaat, Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopci v údolí...
Jozue 21:37...tato města s pastvinami: Becer, Jahca, KedemotMefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako...
1. Letopisů 6:64...z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, KedemotMefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v...
Jeremiáš 48:21...náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, JahcuMefaat, na Dibon, Nebó i Bet-diblataim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |