Matouš

Hledám varianty 'matouš' [ matouše (2) matouš (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 9:9...moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on...
Matouš 10:3...Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš...
Marek 3:18... "Synové hro-mu"), Ondřeje, Filipa, BartolomějeMatouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce a...
Lukáš 6:15...bratra), Jakuba, Jana, Filipa, BartolomějeMatouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu...
Skutky 1:13... Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, BartolomějMatouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot a Juda (syn...

Slova obsahující matouš: matouš (3) matouše (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |