Marta

Hledám varianty 'marta' [ marty (1) martu (2) marto (2) marta (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
Lukáš 10:38...vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a...
Lukáš 10:40...k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovaMarta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za...
Lukáš 10:41... přece, mi pomůže!" Pán odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno...
Jan 11:1...Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána...
Jan 11:5...skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar...
Jan 11:19... asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile...
Jan 11:20...utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale...
Jan 11:21... kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh...
Jan 11:24...- při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl Ježíš. "Kdo...
Jan 11:30... ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji,...
Jan 11:39...kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!"...
Jan 12:2...vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeřiMarta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |