Marii

Hledám varianty 'marii' [ marií (4) marii (10) marie (41) ]. Nalezeno 47 veršù.
Matouš 1:16...zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy...
Matouš 1:18...Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali,...
Matouš 1:20...a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v bylo počato, je z...
Matouš 1:24...se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do doby, kdy porodila...
Matouš 2:11...do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své...
Matouš 13:55...to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad...
Matouš 27:56...z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka...
Matouš 27:61...velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po dni příprav,...
Matouš 28:1...sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom...
Marek 6:3...dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad...
Marek 15:40...ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimiMarie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a...
Marek 15:47...ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámenMarie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl...
Marek 16:1...dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobotaMarie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné...
Marek 16:9... když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a...
Lukáš 1:27...Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k přišel, řekl: "Zdravím , milostí...
Lukáš 1:30...přemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj seMarie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš,...
Lukáš 1:34...bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí...
Lukáš 1:38...Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane...
Lukáš 1:39...Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla...
Lukáš 1:46... neboť se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch...
Lukáš 1:56...otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěkyMarie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila...
Lukáš 2:5... aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil...
Lukáš 2:6...Marií, která byla těhotná. Když tam byliMarii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného...
Lukáš 2:16..." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho...
Lukáš 2:19...slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkaliMarie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci...
Lukáš 2:34...jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnalMarii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k...
Lukáš 8:2... které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocíMarie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana,...
Lukáš 10:39...přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova....
Lukáš 10:42...se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřebaMarie si vybrala správně a to nikdo nevezme." Jednou se...
Lukáš 24:10...jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které...
Jan 11:1...něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie,...
Jan 11:2...Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými...
Jan 11:19... asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli MartuMarii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta...
Jan 11:20... že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by...
Jan 11:28...to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela,...
Jan 11:31... kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byliMarií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a...
Jan 11:32... Mysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla...
Jan 11:45...jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišliMarii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili....
Jan 12:3...a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovaliMarie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu,...
Jan 19:25...kříže stála i jeho matka a sestra jeho matkyMarie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku...
Jan 20:1... neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen...
Jan 20:11...tak se ti učedníci vrátili zpětMarie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se...
Jan 20:16...mi, kam jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky:...
Jan 20:18...k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla...
Skutky 1:14...společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed...
Skutky 12:12...lid očekával." Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám....
Římanům 16:6...je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala. Pozdravujte...

Slova obsahující marii: marii (10) mariin (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |