Marešy

Hledám varianty 'marešy' [ marešy ]. Nalezeny 2 verše.
2. Letopisů 14:9... Když se sšikovali k bitvě v údolí CefataMarešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine,...
2. Letopisů 20:37...Ecjon-geberu postavili, Eliezer, syn DodavahůvMarešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |