Manoach

Hledám varianty 'manoach' [ manoach ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 13:2...jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti. ženě se...
Soudců 13:8...lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. ...
Soudců 13:9...dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil,...
Soudců 13:11...se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži,...
Soudců 13:12... který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpovědělManoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme...
Soudců 13:15... dodržuje všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom...
Soudců 13:16...tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych...
Soudců 13:17...nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi...
Soudců 13:19..."Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na...
Soudců 13:21...a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemiManoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli....

Slova obsahující manoach: manoach (11) manoacha (4) manoachovi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |