Manasesovy

Hledám varianty 'manasesovy' [ manasesovy ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 26:34...Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých...
Deuteronomium 33:17... jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone,...
Jozue 17:2...byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny...
Jozue 17:6...gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |