Manasesovu

Hledám varianty 'manasesovu' [ manasesovu ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 48:17...otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je...
Numeri 32:40... Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak...
Jozue 17:1...Manasese. (Gileád a Bášan připadly MachiroviManasesovu prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl...
1. Letopisů 27:21...Joel, syn Pedajášův, za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |