Manasesovými

Hledám varianty 'manasesovými' [ manasesovými ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 17:9... Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící...
1. Letopisů 7:29... k Aji a jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |