Manasesových

Hledám varianty 'manasesových' [ manasesových ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 2:20...40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o...
Numeri 7:54... syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla...
Jozue 16:9...syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali...
1. Letopisů 9:3...ze synů Judových, Benjamínových, EfraimovýchManasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů...
1. Letopisů 12:21... Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |