Mamre

Hledám varianty 'mamre' [ mamre ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 13:18...Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. ...
Genesis 14:24... a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, EškolMamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram...
Genesis 18:1...s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu....
Genesis 23:17...mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy...
Genesis 23:19...manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i...
Genesis 25:9...pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli,...
Genesis 35:27... Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i...
Genesis 49:30...Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského...
Genesis 50:13...a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského...

Slova obsahující mamre: mamre (9) mamreho (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |