Malkiášova

Hledám varianty 'malkiášova' [ malkiášova ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 6:25...Šimeova, syna Michaelova, syna Baaseášova, syna Malkiášova, syna Etniho, syna Zerachova, syna Adajášova...
1. Letopisů 9:12...dům; Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna...
Nehemiáš 11:12...Amciho, syna Zachariášova, syna Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále...
Jeremiáš 21:1... když k němu král Cidkiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze Cefaniáše, syna Maasejášova, se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |