Malkiáš

Hledám varianty 'malkiáš' [ malkiáš ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 24:9...Charim, čtvrtý: Seorim, pátýMalkiáš, šestý: Mijamin, sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš...
Ezdráš 10:25...Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, JiziášMalkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, Benajáš. Ze synů...
Ezdráš 10:31... Menaše. Ze synů Charimových: Eliezer, JišiášMalkiáš, Šemajáš, Šimeon, Benjamín, Maluch, Šemariáš...
Nehemiáš 3:11... Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn Charimův, a Chašub, syn Pachat-moábův. Vedle...
Nehemiáš 3:14...hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem. Když ji...
Nehemiáš 3:31... Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhů a kupců naproti...
Nehemiáš 8:4... Chilkiáš, Maasejáš, vlevo Pedajáš, MišaelMalkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš...
Nehemiáš 10:4... Azariáš, Jeremiáš, Pašchur, AmariášMalkiáš, Chatuš, Šebaniáš, Maluk...
Nehemiáš 12:42... dále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, JochananMalkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni...

Slova obsahující malkiáš: malkiáš (10) malkiáše (1) malkiášova (4) malkiášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |