Maličký

Hledám varianty 'maličký' [ maličkým (1) maličkých (7) maličký (5) maličké (7) maličcí (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 19:20...město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé -...
Genesis 19:22...nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje CoarMaličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí...
Job 21:11... Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery,...
Žalmy 17:14... jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu...
Žalmy 68:28... velebte Hospodina, Izraelovi potomciMaličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se...
Žalmy 104:25...širé a veliké, havěť bezpočtu se hemží v němmaličcí i velcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatan,...
Přísloví 4:3... učení. Sám jsem byl synem u svého otcemaličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec,...
Píseň 2:15...tak líbezný! Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice!...
Jeremiáš 48:4... hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají, ve stráních...
Ozeáš 14:1...svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich...
Amos 7:2...prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to,"...
Amos 7:5...přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani...
Micheáš 5:1...bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratskýmaličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít...
Zachariáš 11:16...který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude....
Zachariáš 13:7... se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny...
Matouš 10:42...jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že...
Matouš 18:6.... Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby...
Matouš 18:10...si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích...
Matouš 18:14...Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a...
Marek 9:42...odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší,...
Lukáš 17:2...ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě...
Jakub 3:5...sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi...

Slova obsahující maličký: maličký (5) maličkých (7) maličkým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |