Makedy

Hledám varianty 'makedy' [ makedy ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 10:16...pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyniMakedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli...
Jozue 10:17... že těch pět králů našli ukryté v jeskyniMakedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a...
Jozue 10:28...jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom...
Jozue 10:29...Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále...
Jozue 12:16...Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden, král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |