Makedonii

Hledám varianty 'makedonii' [ makedonii (9) makedonie (13) ]. Nalezeno 20 veršù.
Skutky 16:9...před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění,...
Skutky 16:10...to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim...
Skutky 16:12...do Filip, které jsou předním městem části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě...
Skutky 18:5...synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pakMakedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal...
Skutky 19:21...se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu," řekl...
Skutky 19:22...pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v ...
Skutky 20:1...učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní...
Skutky 20:3...kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a...
Římanům 15:26...do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. CírkveMakedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro...
1. Korintským 16:5...s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad...
2. Korintským 1:16...přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste ...
2. Korintským 2:13... Proto jsem se s nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově...
2. Korintským 7:5...soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás...
2. Korintským 8:1...o Boží milosti, které se dostalo církvímMakedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením,...
2. Korintským 11:9...obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratřiMakedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se...
Filipským 4:15...evangelia, když jsem se vydal na cestuMakedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a...
1. Tesalonickým 1:7... takže jste se stali vzorem pro všechny věřícíMakedonii a Řecku. Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo...
1. Tesalonickým 1:8...Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v...
1. Tesalonickým 4:10... jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli. Snažte...
1. Timoteus 1:3... našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |