Machla

Hledám varianty 'machla' [ machlu (1) machli (8) machla (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 6:19... Kehat se dožil věku 133 let. Synové MerarihoMachli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí....
Numeri 3:20...Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodechMachli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých...
Numeri 26:33... neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovalyMachla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy...
Numeri 27:1...Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavily se před...
Numeri 36:11...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých...
Jozue 17:3... ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly seMachla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před...
1. Letopisů 6:4...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové MerarihoMachli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců....
1. Letopisů 6:14...prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové MerarihoMachli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, jeho...
1. Letopisů 7:18...Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, AbiezeraMachlu. Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam...
1. Letopisů 23:21...vůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové MerarihoMachli a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš. Eleazar...
1. Letopisů 23:23...jejich příbuzní, synové Kíšovi. Synové MušihoMachli, Eder a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho...
1. Letopisů 24:26...synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů MerarihoMachli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno. Ze synů Merariho...
1. Letopisů 24:30...Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův. Ze synů MušihoMachli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |