Machira

Hledám varianty 'machira' [ machira ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 32:39... Města, která vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a...
Jozue 13:31...královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů...
Soudců 5:14...vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí...
2. Samuel 9:4...králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král...
2. Samuel 9:5...Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn...
1. Letopisů 2:21...si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s a ona mu porodila...
1. Letopisů 2:23... celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb...
1. Letopisů 7:14...mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |