Maasejášem

Hledám varianty 'maasejášem' [ maasejášem ]. Nalezeny 3 verše.
2. Letopisů 23:1... synem Jochananovým, Azariášem, synem ObedovýmMaasejášem, synem Adajášovým, a Elišafatem, synem Zichriho....
2. Letopisů 26:11... sečtených kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením Chananiáše, jednoho z královských...
2. Letopisů 34:8...Šafana, syna Acaliášova, se správcem města Maasejášem a kancléřem Joachem, synem Joachazovým, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |