Maaky

Hledám varianty 'maaky' [ maaky ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 3:3... vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn...
2. Samuel 10:8... zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobuMaaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí...
2. Samuel 23:34...syn Šarara Hararského; Elifelet, syn AchasbajeMaaky; Eliam, syn Achitofela Gilonského; Checro Karmelský;...
1. Královská 2:39...Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v...
1. Letopisů 3:2...Daniel z Abigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn...
1. Letopisů 19:6...si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i...
1. Letopisů 27:16...Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok...
2. Letopisů 11:22...a šedesát dcer). Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |