Maaku

Hledám varianty 'maaku' [ maaku ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 22:24...Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, TachašeMaaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život...
2. Samuel 20:14...prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam shromáždili a přidali se k...
1. Královská 15:13...si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti,...
1. Královská 15:20...měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to...
2. Královská 15:29...král Tiglat-pilesar a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i...
2. Letopisů 11:20...Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu...
2. Letopisů 11:21... Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny...
2. Letopisů 15:16...ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |