Maaka

Hledám varianty 'maaka' [ maaka ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 15:2...v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které...
1. Královská 15:10...čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových...
1. Letopisů 2:48...Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. Dále porodila Šaafa, otce...
1. Letopisů 7:15... otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se...
1. Letopisů 7:16...Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se...
1. Letopisů 8:29...bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal,...
1. Letopisů 9:35...bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner,...
2. Letopisů 13:2...v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |