Míkovu

Hledám varianty 'míkovu' [ míkův (2) míkovu (3) míkovi (4) míkova (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 17:8... Přišel do Efraimských hor a doputoval Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita...
Soudců 18:2...zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli...
Soudců 18:13...pak šli do Efraimských hor a dorazili Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali...
Soudců 18:15...vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set...
Soudců 18:18...šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co...
Soudců 18:22...s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a...
Soudců 18:23...nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl:...
Soudců 18:27... a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný...
1. Letopisů 8:35...Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. Achaz zplodil Jehoadu...
1. Letopisů 9:41...Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. Achaz zplodil Jadu....
1. Letopisů 24:25...synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: ŠamirMíkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů...
Nehemiáš 11:22... syna Chašabiášova, syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |