Míkal

Hledám varianty 'míkal' [ míkal ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Samuel 14:49...dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera...
1. Samuel 18:20...Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi,...
1. Samuel 18:27...se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s...
1. Samuel 18:28... že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy...
1. Samuel 19:11... Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v...
1. Samuel 19:12...dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a...
1. Samuel 19:13...Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchlMíkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo...
1. Samuel 19:17...na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas...
1. Samuel 25:44... Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu. Za Saulem...
2. Samuel 3:13...přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak...
2. Samuel 3:14...k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských...
2. Samuel 6:16...truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a...
2. Samuel 6:20...se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král...
2. Samuel 6:23...- děveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou,...
1. Letopisů 15:29...vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |