Luzu

Hledám varianty 'luzu' [ luzu (3) luz (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 28:19... Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 35:6...nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni,...
Genesis 48:3...Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázalLuzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle,...
Jozue 16:2...vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na...
Jozue 18:13...poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes...
Soudců 1:23...muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet nějakého muže. "Ukaž...
Soudců 1:26...pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to...

Slova obsahující luzu: luzu (3) obluzuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |