Libye

Hledám varianty 'libye' [ libye (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 66:19... kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do TaršišeLibye a Lydie, k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řecka...
Ezechiel 27:10...tvé zboží nabrali. Válečníci z Persie, LydieLibye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě,...
Ezechiel 30:5...jeho bohatství a zboří jeho základy. HabešLibye, Lydie i celá Arábie, Kub i lid spojenecké země, ti...
Nahum 3:9...za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez hranic, PutLibye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni,...
Skutky 2:10... Pontu a Asie, Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |