Libnu

Hledám varianty 'libnu' [ libnu ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 10:30...táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten...
1. Letopisů 6:42...Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen, Debir...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |