Libni

Hledám varianty 'libni' [ libni (5) libně (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 6:17... Levi se dožil věku 137 let. Synové GeršonoviLibni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram,...
Numeri 3:18...jsou jména Geršonových synů po jejich rodechLibni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram,...
Numeri 33:20... Vyšli z Rimon-perecu a utábořili seLibně. Vyšli z Libny a utábořili se v Rise...
Jozue 10:29... Potom Jozue s celým Izraelem táhl od MakedyLibně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal...
Jozue 10:32...vyhubil všechno živé stejně, jako to provedlLibně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru....
1. Letopisů 6:2... Kehat a Merari. Synové Geršomovi se jmenovaliLibni a Šimei. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a...
1. Letopisů 6:5...rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, jeho syn Joach, jeho...
1. Letopisů 6:14...a druhý Abiáš. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, jeho syn Šimea, jeho...

Slova obsahující libni: libni (5) libnijský (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |