Lehl

Hledám varianty 'lehl' [ lehnout (5) lehnou (2) lehni (2) lehneš (1) lehneme (1) lehne (1) lehly (1) lehla (1) lehl (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 39:10...když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k  lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel...
Numeri 22:27...vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova andělalehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil...
Růt 3:4...vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po...
Růt 3:7... Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po...
1. Samuel 3:5..."Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!"...
1. Samuel 3:9...tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a...
2. Samuel 8:2...rukou Filištínů. Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě...
2. Samuel 13:6...se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat...
2. Samuel 13:11... zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojďlehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla....
1. Královská 19:5...lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a...
1. Královská 21:4...řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst....
2. Královská 4:11...Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinoutLehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl:...
Job 14:12... jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic...
Job 17:16...- kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobuLehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na to...
Izaiáš 11:7...a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče....
Jeremiáš 51:58...do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysokélehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina...
Ezechiel 4:4...obleženo. Oblehni je na znamení pro dům IzraeleLehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po...
Ezechiel 4:6...vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynoulehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu...
Joel 1:19... k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla...
Jonáš 1:5...Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na...

Slova obsahující lehl: dolehl (5) dolehla (7) dolehlo (2) lehl (6) lehla (1) lehly (1) nalehl (4) nedolehl (1) nepodlehl (3) nepodlehli (4) nespolehliví (1) neulehli (1) oblehl (12) oblehli (8) oblehly (1) odlehlé (1) podlehl (1) podlehli (1) protilehlé (3) přilehlé (6) přilehlými (2) spolehl (6) spolehla (1) spolehli (5) spolehlivá (2) spolehlivé (5) spolehlivě (2) spolehliví (3) spolehlivost (2) spolehlivý (3) spolehlivých (1) ulehl (39) ulehla (3) ulehli (4) vyšlehl (9) vyšlehly (2) zalehla (1) zalehlé (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |