Lazar

Hledám varianty 'lazar' [ lazare (1) lazara (6) lazar (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
Lukáš 16:20...dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se...
Lukáš 16:23...pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce AbrahamaLazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč,...
Lukáš 16:24...' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk,...
Lukáš 16:25...si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení....
Jan 11:1...mnozí tam v něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty,...
Jan 11:2...mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten,...
Jan 11:5...Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestruLazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva...
Jan 11:6...Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom...
Jan 11:11...světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane...
Jan 11:14...o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl,...
Jan 11:43..." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i...
Jan 12:1...Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili...
Jan 12:2...Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovalaLazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy...
Jan 12:9...přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto...
Jan 12:10...mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabítLazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v...
Jan 12:17... který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že...

Slova obsahující lazar: lazar (9) lazara (6) lazare (1) lazarově (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |