Lachiši

Hledám varianty 'lachiši' [ lachiši ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 10:31... Potom Jozue s celým Izraelem táhl od LibnyLachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal...
Jozue 10:33...živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s...
Nehemiáš 11:30... Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |